Kiinnostaako ura eläinlääkärinä?

Lapsena monen haaveammatti isona on eläinlääkärin ammatti. Työ eläinten parissa on kutsumatyö, joka voi olla aika ajoin rankkaa. Sen vaativuus ja vaikeudet unohtuvat helposti, kun on saanut auttaa avutonta eläintä. Eläinlääkärin ammattiin voi kuulua paljon muutakin kuin rakkaiden lemmikkien tutkiminen ja hoitaminen, sillä heitä työskentelee nykyään myös esimerkiksi lihateollisuudessa.

Suomessa on vuonna 2017 noin 2 600 laillistettua eläinlääkäriä, joiden etuuksia valvoo Suomen Eläinlääkäriliitto Oy. Liiton jäseniin kuuluu noin 85 prosenttia laillistetuista eläinlääkäreistä ja mittava määrä eläinlääkäriksi opiskelevia.

Eläinlääkärin ammattikuvaus

Virallisesti eläinlääkärin tehtäviin kuuluu huolehtia eläinten terveydestä ja sairaudenhoidosta. Heidän työkuvaansa kuuluu tarvittaessa myös eläinsuojelu sekä tarttuvien eläintautien vastustamistyö.

Monet eivät tiedä, että ammattilaiset vastaavat myös elintarvikevalvontaan ja hygieniaan liittyvistä tehtävistä. He valvovat ihmisten elinympäristöön vaikuttavia tekijöitä. Eläinlääkäreitä toimii eläinsairaaloiden ja -klinikoiden lisäksi myös elintarvike- ja lääketeollisuudessa.

Eläinlääkärinä voi toimia vain laillistetut eläinlääkärit tai väliaikaisen eläinlääkäriluvan omistava eläinlääkärikandidaatti.

Yksityisillä ja julkisilla klinikoilla työskentelevät eläinlääkärit

Eläinlääkärit voivat olla työssä kunnalla, kaupungilla tai yksityisellä sektorilla ja työtehtävät riippuvat paljon työpaikan mahdollisuuksista. Isoimmilla klinikoilla on mahdollista tehdä leikkauksia ja isompia operaatioita, kun taas pienemmillä eläinklinikoilla mahdollisuudet ovat rajatut.

Aivan kuin lääketiede yleensä, eläinlääketiedekin koostuu monesta osa-alueesta. Eläinlääkäri voi mahdollisuuksien mukaan erikoistua tiettyyn alaan perusopintojen jälkeen ja esimerkiksi isommat klinikat ja sairaalat ovat oivia paikkoja erikoistuvien lääkäreiden työskentelylle. Kunnan- ja kaupungineläinlääkärit vastaavat taas alueen julkisesta suureläinten terveydestä ja sairauksien hoidosta.

Eläinlääkärin ammatissa erikoistutaan myös eri eläinkuntiin. Jotkut eläinlääkärit hoitavat suureläimiä, kuten lehmiä, lampaita, hevosia ja sikoja ja tällöin eläimet hoidetaan kotitiloillaan. Pieneläinlääkäri hoitaa lemmikkejä, kuten kissoja, koiria, jyrsijöitä ja lintuja. Pieneläinlääkärin työ tapahtuu poikkeuksetta pieneläinklinikoilla, joihin eläin tuodaan sairaskäynnille.

Kaupungin-, läänin- ja kunnaneläinlääkärit

Eläinten terveydenhuollon järjestämisen lisäksi kaupungineläinlääkäri valvoo ja tarkastaa kaupungin elintarvikkeiden tuotantoa, jalostusta, kauppaa, käsittelyä ja jakelua. He huolehtivat myös elinympäristön terveellisyydestä.

Kunnaneläinlääkärin tehtäviin kuuluu terveydenhoidon lisäksi alueen löytöeläinten hoidosta ja sijoittamisesta. Hän on alueen ylin eläinsuojeluviranomainen, joka tekee yhteistyötä poliisin ja terveystarkastajan kanssa ja vastaa myös työalueensa elintarviketuotannon valvonnasta. Sen sijaan läänineläinlääkäri valvoo ja ohjaa Suomen sekä EU:n lainsäädännön tulkintaa ja toteutumista läänitasolla. Hän hoitaa myös alueen luvat ja valvoo eläintautitilannetta sekä vastaa eläinsuojelusta.

Valtiolle työskentelevien eläinlääkärien yleisiin virkatehtäviin kuuluu asioiden esittely kokouksissa, neuvottelut esimerkiksi muiden eläinlääkärien ja tuotantotahojen kanssa, raportointi ja suoritettujen tarkastusten sekä valvontatoimenpiteiden kirjaamiset.

Muut eläinlääkärin työkuvat

Tarkastuseläinlääkäri työskentelee valtiolle. Hänen työpaikkansa on lihanjalostuslaitos, jossa hänen työtehtäviinsä kuuluu vastata lihantarkastuksesta, tuotantohygieniasta ja tuotantoeläinten eläinsuojelusta. Hänen tehtäviensä osana on pitää huolta siitä, että tuotantoeläinten kuljetus, oleskelu tehtaalla ja teurastus tapahtuu asianmukaisesti. Tämä ammattilainen valvoo myös lihan tuotantoa elintarvikkeiksi ja pitää huolta, että valmistunut tuote on ihmiselle turvallista.

Elintarviketeollisuus tarvitsee eläinlääkärien tietotaitoa tuotantonsa suunnittelussa, minkä takia yksityisissä yrityksissä ja järjestöissä toimii neuvontaeläinlääkäreitä. Heitä voi työskennellä myös opettajina maatalouslaitoksissa tai alan oppilaitoksissa, kuten yliopistoissa. Lisäksi pieni osa eläinlääkäreistä toimii tutkijoina valtion tutkimuslaitoksissa.

Vaadittava koulutus

Suomessa eläinlääkäriksi voi opiskella Helsingin yliopiston eläinlääketieteellisessä tiedekunnassa. Opinnot kestävät noin kuusi vuotta. Valmistuneet saavat eläinlääketieteen lisensiaatin, jolla heillä on laajat valmiudet toimia useissa työtehtävissä. Noin puolet eläinlääkäreistä työskentelee klinikoilla ja sairaaloissa, muut virkatehtävissä toimistoissa.

Koulutuksen aikana opiskelija voi erikoistua pieneläinsairauksiin, hevossairauksiin, elintarviketeollisuuden hygieniaan tai ympäristöterveydenhuoltoon. Jatkotutkintona voi suorittaa eläinlääketieteen tohtorin tutkinnon.

Valmistumisen jälkeen eläinlääkärin pitää laillistaa itsensä elintarviketurvallisuusvirasto Eviralle, jonka jälkeen hän voi toimia ammatissaan Suomessa.

ammy